Forside
Fakta om sanseintegration
Behandling
Forældre fortæller
Ressourcer
Kontakt

Tips til lærere

Selv om børn med SI-problemer gennem motorisk træning og anden terapi kan komme til at fungere på lige fod med klassekammeraterne i skolen, kan det alligevel hjælpe barnet at kende til problemet og lette hverdagen for ham eller hende.

Forbered barnet

Struktur er en vigtig ting i et SI-barns liv. I skolen er der en del struktur, men også en del kaos. Mange dage bliver anderledes - f.eks. er der udflugter, projektuger, idrætsdage osv, og på almindelige dage kan det ske, at man bytter om på timerne eller laver spontane ændringer i dagens plan. Især SI-børn i de yngste klasser har stor gavn af at blive forberedt på, hvad der skal ske. Skal klassen på tur den følgende dag, så forklar, hvordan dagen kommer til at forløbe. I børnehaveklassen, hvor barnet kun lige er ved at lære, hvordan tingene foregår på en skole, betyder det en positiv forskel, at man i stedet for at sende børnene ud til pause og så på et tidspunkt gå ud at hente dem, siger: "Nu går I ud i skolegården og leger i 20 minutter. Så kommer jeg ud og henter jer igen, for så skal vi lave flere opgaver." SI-børn har ofte svært ved hurtige skift, ved at blive afbrudt i noget. Derfor er det alfa og omega at være forberedt på, hvad der kommer.

Giv barnet plads

Det er godt at være fast og kræve, at alle børnene skal deltage i en fælles aktivitet, så det ikke bliver for let for SI-barnet at snige sig uden om de svære udfordringer. Men kan man se, at nu er det for meget for barnet, må man også give det plads til bare at være tilskuer uden bebrejdelser. Sommetider bliver sanseinput'et bare for overvældende, og så må barnet have ro.

Hjælp til at skabe ro i klassen

Er der et barn i klassen, som distraheres af uro, skarpt lys, høje lyde osv., så prøv at skabe et så roligt miljø som muligt. Find en rolig plads til barnet - lige ved døren, hvor alle konstant maser sig forbi er måske ikke ideelt. Skillevægge mellem bordene, som bruges på nogle skoler, er en rigtig god idé. Når klasse skal sidde i rundkreds, så sæt barnet ved siden af rolige børn, der ikke hele tiden skubber eller forstyrrer barnet.

Giv pauser til bevægelse

Det hjælper mange SI-børn, hvis de får en gang sansestimulation, før de skal arbejde. En god gynge- eller vippetur i frikvarteret eller to minutters pause midt i timen til en hoppeleg styrker koncentrationen bagefter.

Lyt til forældrene

Forældrene kender barnet bedst. Tal med dem om, hvad der kan hjælpe det enkelte barn gennem de svære situationer.

Læs om sanseintegration

Der vil formentlig sidde 1-2 børn med SI-problemer i de fleste klasser, så det er bestemt ikke spildt at bruge tid på at læse en bog eller to om emnet. Se litteraturlisten for forslag.

Læs meget mere her

@ Copyright 2005 - maylady.dk